Nowa metoda stymulacji tętnicy płucnej poprawia kurczliwość serca

doniesienia medialne

Stymulacja nerwów epikardialnych przebiegających wzdłuż tylnej ściany prawej tętnicy płucnej może poprawić kurczliwość serca. Skuteczność nowej metody stymulacji oceniono na grupie 15 osób z przewlekłą niewydolnością serca z frakcją wyrzutową lewej komory ? 35% skierowanych do implantacji kardiowertera-defibrylatora. Z dostępu udowego umieszczono cewniki do pomiaru ciśnienia w lewej komorze i aorcie. Wykonano mapę elektroanatomiczną tętnicy płucnej i jej gałęzi za pomocą 20-polowego cewnika typu lasso i systemu Carto lub 64-polowego cewnika Constellation i systemu EnSite NavX. Następnie stymulowano okolicę prawej tętnicy płucnej prądem 2 mA i zwiększano do 20 mA. W przypadku braku efektu reponowano cewnik lub zmieniano elektrodę i powtarzano protokół stymulacji. Oceniono tempo narastania ciśnienia w lewej komorze (dP/dt max). 

Spośród 15 włączonych pacjentów u pięciu nie udało się uzyskać stymulacji z powodu niesprawnego sprzętu lub anomalii anatomii tętnicy płucnej. U pozostałych dP/dt max wzrosło istotnie statystycznie ? średnio o 22,6%. Obserwowano również wzrost średniego ciśnienia tętniczego, ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i skurczowego ciśnienia w lewej komorze. Nie wykazano wpływu stymulacji na częstość akcji serca i ciśnienie rozkurczowe w lewej komorze. Jest to pierwsze badanie na ludziach pokazujące wzrost kurczliwości mięśnia sercowego dzięki nowej metodzie stymulacji dystalnych nerwów współczulnych serca na poziomie tętnicy płucnej. Zdaniem autorów tę terapię można wykorzystać u pacjentów z ostrą  zdekompensowaną niewydolnością serca. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCEP.120.008407

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły