Nowe kryteria kwalifikacji pacjentów bez LBBB do CRT

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Ograniczona skuteczność CRT u pacjentów z QRS o morfologii innej niż LBBB jest przyczyną poszukiwania dodatkowych kryteriów pomocnych w selekcji chorych mogących odnieść korzyści z resynchronizacji. Temu problemowi było poświęcone badanie Stipdonka i wsp. przedstawione na Kongresie ESC w Paryżu. 

Przeanalizowano 12-odprowadzeniowe EKG u 790 pacjentów bez LBBB zakwalifikowanych do CRT w trzech holenderskich ośrodkach. Oceniono morfologię QRS (RBBB lub niespecyficzne zaburzenia przewodzenia śródkomorowego), czas trwania zespołu QRS, powierzchnię zespołu QRS, czas aktywacji lewej komory i obecność zazębień w obrębie zespołu QRS. Następnie powiązano te dane z pierwszorzędowym punktem końcowym ? śmiertelnością całkowitą, implantacją LVAD lub przeszczepem serca. 

Autorzy zaobserwowali rzadsze występowanie złożonego punktu końcowego u pacjentów bez LBBB z powierzchnią QRS powyżej 109 ?Vs (p < 0,001) i o osób bez zazębień w obrębie zespołu QRS (p = 0,004). 

Podsumowując, duża powierzchnia zespołu QRS i brak zazębień w QRS są związane z lepszym rokowaniem po implantacji CRT u osób bez LBBB w wyjściowym EKG. Nie zaobserwowano, by stosowana w praktyce klinicznej szerokość zespołu QRS miała wpływ na rokowanie tej podgrupy. Prezentowane dane mogą stanowić dodatkowe kryteria, które warto ocenić przed kwalifikacją pacjentów bez LBBB do CRT. 

Oprac. na podstawie: Abstract P1242: Ecg predictors of outcome in nonleft bundle branch block cardiac resynchronization therapy patients. Authors: A.M.W. Van Stipdonk1, M. Dural2, F. Salden3, I.A.H. Ter Horst4, H.J.G.M. Crijns1, F.W. Prinzen3, M. Meine4, A.H. Maass5, K. Vernooy1, 1Maastricht University Medical Centre (MUMC), Cardiology  Maastricht Netherlands (The), 2Acibadem Hospital of Eskisehir, Cardiology Eskisehir  Turkey, 3Cardiovascular Research Institute Maastricht (CARIM), Physiology Maastricht  Netherlands (The), 4University Medical Center Utrecht, Cardiology Utrecht Netherlands (The), 5University Medical Center Groningen, Cardiology  Groningen  Netherlands (The).

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły