Rezonans magnetyczny i EKG pozwalają stworzyć trójwymiarową mapę serca

doniesienia medialne

Za pomocą 12-odprowadzeniowego EKG i badania MRI serca można stworzyć nieinwazyjnie trójwymiarowy model aktywacji komór. Autorzy wykorzystali dane 11 pacjentów (QRS 126-180 ms, blizna udokumentowana u dwóch osób), którym wykonano badanie MRI serca przed badaniem elektrofizjologicznym. Następnie symulowano aktywację miokardium na podstawie 12-odprowadzeniowego EKG z wykorzystaniem modelu objętościowego serca i klatki piersiowej. Zidentyfikowano miejsca najwcześniejszej aktywacji i prędkości przewodzenia impulsów. Na tej podstawie skonstruowano mapę aktywacji komór, którą następnie porównano z mapą elektroanatomiczną stworzoną podczas badania elektrofizjologicznego.

Kształt zespołu QRS został prawidłowo odtworzony przez model (współczynnik korelacji Pearsona r = 0,923). Zidentyfikowano miejsca najwcześniejszej i najpóźniejszej aktywacji lewej komory z dokładnością do 8,2 mm (IQR 8,8 mm). Korelacja między symulowanym a rejestrowanym czasem aktywacji była bardzo dobra w okolicy wsierdzia lewej komory (r = 0,83), dobra od strony zatoki wieńcowej (r = 0,68) i od strony prawej komory (r = 0,58). Zdaniem autorów prezentowany model może w przyszłości pomóc w optymalnej lokalizacji elektrod endokawitarnych. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euaa330/6006383

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły