Riwaroksaban vs. VKA w chorobie reumatycznej z migotaniem przedsionków

Wyniki badania INVICTUS wskazują na wyższość antagonistów witaminy K nad riwaroksabanem u pacjentów z migotaniem przedsionków związanym z chorobą reumatyczną. Do tego wieloośrodkowego badania klinicznego z randomizacją włączono 4565 osób z migotaniem przedsionków, udokumentowaną chorobą reumatyczną z co najmniej jednym z wymienionych czynników ryzyka: CHA2DS2VASc ≥2, polem powierzchni zastawki mitralnej ≤2 cm2, kontrastem spontanicznym w echo, skrzepliną w lewem przedsionku. Randomizowano w stosunku 1:1 do przyjmowania riwaroksabanu lub antagonisty witaminy K. W badanej populacji znalazło się ponad 70% kobiet a średnia wieku wyniosła ok. 50 lat. W trakcie ponad 3-letniej obserwacji w grupie riwaroksabanu częściej wystąpił złożony punkt końcowy w postaci udaru, zatorowości obwodowej, zawału serca lub zgonu (560 vs. 446 incydentów, HR 1,25, 95% CI 1,10-1,41). Roczny wskaźnik śmiertelności wyniósł 8,0% w grupie riwaroksabanu i 6,4% w grupie antagonisty witaminy K (p=0,001). Nie stwierdzono różnic w występowaniu poważnych krwawień.

Created with BioRender, licensed version purchased by Sylwester Rogula

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2209051?query=featured_home

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły