Uwaga na migotanie przedsionków po operacji

Migotanie przedsionków po operacji wiąże się z podwyższonym ryzykiem hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Badacze przeprowadzili retrospektywną analizę danych administracyjnych dostępnych płatników z 11 stanów w USA. Włączono pacjentów powyżej 18 roku życia hospitalizowanych w celu jakiejkolwiek operacji bez uprzedniego wywiadu niewydolności serca. Skorelowano wystąpienie migotania przedsionków po operacji w występowaniem późniejszych hospitalizacji z powodu niewydolności serca w blisko dwuletniej obserwacji po dopasowaniu chorób współistniejących i zmiennych socjo-demograficznych. W grupie 76 536 pacjentów operacji kardiochirurgicznej u 14 365 (18,8%) stwierdzono migotanie przedsionków po zabiegu. W analizie Coxa pozabiegowe migotanie przedsionków miało związek z występowaniem hospitalizacji z powodu niewydolności serca (HR 1,33, 95% CI 1,25-1,41). Nawet po wykluczeniu z analizy epizodów niewydolności serca, które wystąpiły w ciągu roku od operacji pozabiegowe migotanie przedsionków nadal wiązało się z wystąpieniem hospitalizacji z powodu niewydolności serca (HR 1,15, 95% CI 1,01-1,31). Z kolei w analizie blisko 3 milionów chorych poddanych operacji niekardiochirurgicznej u 23 763 (0,8%) zaobserwowano napad migotania przedsionków. W tej grupie migotanie przedsionków także wiązało się z hospitalizacjami z powodu niewydolności serca (HR 2,02, 95% CI 1,94-2,10), również po wykluczeniu zaostrzeń w pierwszym roku po operacji (HR 1,49, 95% CI 1,38-1,61). Wydaje się, że pooperacyjne migotanie przedsionków może być markerem subklinicznej niewydolności serca.

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehac285/6617280?searchresult=1

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły