Wziewny flekainid w napadzie migotania przedsionków

Podawany wziewnie flekainid przywraca rytm zatokowy u ok. 50% pacjentów z napadem migotania przedsionków. Do przeprowadzonego w 15 belgijskich i holenderskich ośrodkach badania INSTANT włączono 101 osób z objawowym migotaniem przedsionków trwającym ≤48h, którzy zgłosili się na SOR. Pacjentom podawano flekainid w nebulizacji w dawce 30 mg (10 osób), 60 mg (22 osoby), 90 mg (21 osób), 120 mg (19 osób), 120 mg z sacharyną (29 osób). Rytm serca był monitorowany przez 4 godziny. W grupie najwyższej dawki u 48% pacjentów zaobserwowano powrót rytmu zatokowego w ciągu 90 minut od początku nebulizacji. U chorych ze stężeniem leku >200 ng/ml odsetek powrotu rytmu zatokowego w ciągu 90 minut wyniósł 50%, a chorych ze stężeniem <200 ng/ml – 24%. U responderów powrót rytmu zatokowego obserwowano szybko, średnio po 8,1 min od końca inhalacji. Występowały łagodne, przejściowe działanie niepożądane takie jak kaszel (41%), ból gardła (14%), podrażnienie gardła (3%). U 2 chorych wystąpiły pauzy po konwersji do rytmu zatokowego, u 1 osoby – bradykardia, u 1 pacjenta – trzepotanie przedsionków przewodzone 1:1; wszystkie ww. ustąpiły samoistnie. 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCEP.121.010204

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły