Elektrody czteropolowe vs. bipolarne ? metaanaliza nie pozostawia wątpliwości

doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Erath i wsp. w niniejszym przeglądzie systematycznym i metaanalizie porównali skuteczność i bezpieczeństwo stosowania elektrod czteropolowych i bipolarnych u pacjentów z CRT. 

Przeszukano bazy PubMed, Cochrane Library i Google Scholar do 2018 r., identyfikując badania porównujące elektrody czteropolowe z bipolarnymi w CRT. Znaleziono 12 badań, do których włączono 31 403 chorych. W sumie 22 429 pacjentów otrzymało elektrody czteropolowe, a 8974 ? bipolarne. W ośmiu badaniach oceniono wpływ CRT na przeżycie. Wykazano w nich, że zastosowanie elektrod czteropolowych wiąże się z lepszym rokowaniem w porównaniu z elektrodami bipolarnymi (OR 0,61; 95% CI 0,50-0,76; p < 0,001). Dodatkowo u osób z elektrodami czteropolowymi obserwowano redukcję objawów mierzoną w skali NYHA na granicy istotności statystycznej (OR 0,59; 95% CI 0,34-1,01; p = 0,05) i rzadsze hospitalizacje (OR 0,67; 95% CI 0,55-0,83; p < 0,01). W grupie z elektrodami bipolarnymi opisano częstsze uszkodzenia elektrod skutkujące ich deaktywacją (OR 0,57; 95% CI 0,34-0,98; p = 0,04) lub dyslokacje wymagające repozycji elektrody lub jej wymiany (OR 0,48; 95% CI 0,31-0,75; p < 0,01). 

Podsumowując, prezentowana metaanaliza wyraźnie potwierdza przewagę elektrod lewokomorowych czteropolowych nad bipolarnymi. 

Oprac. na podstawie: Erath J.W., Benz A.P., Hohnloser S.V., Vamos M.: Clinical outcomes after implantation of quadripolar compared to bipolar left ventricular leads in patients undergoing cardiac resynchronization therapy: a systematic review and meta-analysis. Europace 2019; 21(10):1543-1549.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły