Elektrokardiograficzna diagnostyka OZW w stymulacji komorowej

doniesienia medialne

Zmodyfikowane kryteria Sgarbossy pomagają zdiagnozować ostrą okluzję tętnicy wieńcowej u pacjentów ze stymulacją komorową. Prezentowane badanie kliniczno-kontrolne o akronimie PERFECT prowadzono w 16 ośrodkach między 2008 a 2018 r. Zawał serca z okluzją tętnicy wieńcowej rozpoznawano w przypadku przepływu w tętnicy wieńcowej na poziomie 0-1 w skali TIMI w koronarografii i maksymalnego stężenia troponiny I  ? 10 ng/ml lub troponiny T ? 1,0 ng/ml. Pacjentów z zawałem serca z okluzją tętnicy wieńcowej porównano z dwoma grupami: 

  • chorzy z zawałem serca bez ostrej okluzji tętnicy wieńcowej (wykonana koronarografia z powodu podejrzenia zawału serca typu I, ale bez okluzji tętnicy wieńcowej), 
  • pacjenci bez zawału serca z okluzją (przypadkowo wybrana grupa chorych z izby przyjęć bez zawału serca z okluzją tętnicy wieńcowej).

Zmodyfikowane kryteria Sgarbossy: 

  • uniesienie odcinka ST o ? 1 mm w odprowadzeniach z dodatnim wychyleniem zespołu QRS, 
  • obniżenie odcinka ST ? 1 mm w odprowadzeniach V1-V6,
  • uniesienie odcinka ST ze stosunkiem ST/S > 25% w odprowadzeniach z ujemnym wychyleniem zespołu QRS.

Włączono 59 chorych z zawałem serca z okluzją tętnicy wieńcowej, 90 z zawałem serca bez ostrej okluzji, 102 bez zawału serca z okluzją. W tej populacji średnia wieku wyniosła 72 lata, a blisko 70% stanowili mężczyźni. Zmodyfikowane kryteria Sgarbossy były bardziej czułe od tradycyjnych kryteriów Sgarbossy w rozpoznawaniu zawału serca z zamknięciem tętnicy wieńcowej (czułość 81% vs. 56%). Podobną czułość obu kryteriów (96% i 97%) obserwowano w grupie pacjentów bez zawału serca z ostrą okluzją, a w grupie pacjentów z zawałem serca bez ostrej okluzji czułość zmodyfikowanych kryteriów wyniosła 84%, a tradycyjnych ? 90%. Zdaniem autorów zmodyfikowane kryteria Sgarbossy mogą istotnie poprawić podejmowanie decyzji u pacjentów ze stymulacją komorową z podejrzeniem świeżego zawału serca. 

https://www.annemergmed.com/article/S0196-0644(21)00249-3/pdf

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły