HRS 2019. CRT poprawia rokowanie pacjentów z kardiomiopatią indukowaną chemioterapią.

Do wieloośrodkowego badania MADIT-CHIC włączono pacjentów z kardiomiopatią indukowaną chemioterapią ze wskazaniami klasy I lub II do implantacji CRT. Oceniono w nim wpływ CRT na rokowanie tej niedostatecznie reprezentowanej w badaniach klinicznych grupy pacjentów. Wyniki badania przedstawiono w sesji Late Breaking Clinical Trials Session II. Włączono prospektywnie 30 chorych w ośmiu ośrodkach kardioonkologicznych. Do badania kwalifikowano osoby bez niewydolności serca w chwili włączenia chemioterapii w celu terapii nowotworu bez jawnej innej etiologii niewydolności serca. Wybrano osoby ze wskazaniem do CRT I lub II klasy. Wszystkim pacjentom implantowano CRT, a po pół roku wykonano badanie echokardiograficzne ocenione w niezależnym core lab. 

Większość włączonych chorych stanowiły kobiety (87%) z wywiadem chłoniaka lub raka piersi. Średni wiek wyniósł 64?11 lat, wszyscy pacjenci mieli LBBB, a średni czas trwania zespołu QRS wyniósł 151 ms. W chwili wysłania abstraktu u 28 z 30 osób wykonano badanie echokardiograficzne po pół roku obserwacji. CRT istotnie poprawiało frakcję wyrzutową ? średnio o 11 punktów procentowych (SD 6,6; 95% CI 8,2-13,9, p < 0,001; wzrost frakcji wyrzutowej z 28% do 39%). U 39% badanych obserwowano poprawę klasy NYHA po pół roku.

Podsumowując, badanie MADIT-CHIC jako pierwsze pokazało korzystny efekt CRT w grupie pacjentów z kardiomiopatią indukowaną chemioterapią. 

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

Oprac. na podstawie S-LBCT02-04. Cardiac Resynchronization Therapy In Chemotherapy-induced Cardiomyopathy: Results Of The Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial ? Chemotherapy-induced Cardiomyopathy (Madit-chic) Study.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły