HRS 2019. Wysoka śmiertelność u pacjentów po implantacji lub wymianie ICD po 75. roku życia

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi jednym z kryteriów kwalifikacji do ICD jest przeżycie jednego roku w dobrym stanie klinicznym. Badacze z uniwersytetu w Kolonii ocenili korzyści z ICD implantowanych u starszych pacjentów. 

Celem pracy było określenie śmiertelności w populacji pacjentów po 75. roku życia po wszczepieniu lub po wymianie ICD. Retrospektywnie wybrano takich chorych do analizy, którzy mieli wyżej wymieniony zabieg między 2014 a 2017 rokiem. Śmiertelność określono na podstawie danych z historii chorób i kontaktu telefonicznego. 

Spośród 345 pacjentów, 71 (21%) spełniło kryteria włączenia, a z 8 (11%) utracono kontakt. Ostateczną analizę przeprowadzono w grupie 63 osób. Mediana obserwacji wyniosła 2,9 lat. 

U 49 osób wszczepiono ICD (78%), a u 14 ? wymieniono (22%). Średnie przeżycie wyniosło 489?373 dni po zabiegu. Całkowita śmiertelność w grupie osób powyżej 75. roku życia wyniosła 41%, a w grupie powyżej 80. roku życia ? 84% (p = 0,002). W ciągu roku zmarło 27% osób z całej grupy, 16% wśród pacjentów powyżej 75. roku i 47% chorych po 80. roku. Pacjenci, którzy zmarli, częściej chorowali na przewlekłą chorobę nerek (18% vs. 0%, p = 0,02). W trakcie obserwacji u sześciu osób wystąpiły wyładowania ICD (cztery epizody VT/VF i dwa nieadekwatne wyładowania). W grupie 30 osób z ICD implantowanym w prewencji pierwotnej śmiertelność wyniosła 40%, a w grupie z ICD implantowanym w prewencji wtórnej ? 66% (p = 0,03). 

Podsumowując, roczna śmiertelność pacjentów po 75. roku życia po implantacji lub wymianie ICD jest wysoka. Dodatkowo tylko nieco ponad połowa osób po 80. roku życia przeżyła rok po zabiegu. Zdaniem autorów niezbędne są badania z randomizacją w celu oceny korzyści z ICD u osób starszych. 

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

Oprac. na podstawie S-PO02-074. Icd Therapy In The Elderly: a Retrospective Single-center Analysis Of Mortality.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły