JAK PROGRAMOWAĆ ICD W PROFILAKTYCE PIERWOTNEJ

JAK PROGRAMOWAĆ ICD W PROFILAKTYCE PIERWOTNEJ

Analiza zaleceń programowania stref VT i VF u pacjentów z zaimplantowanym ICD w profilaktyce pierwotnej, na podstawie wyników badania z francuskiego ośrodka: „Długoterminowy follow-up: programowanie wysokich częstości dla stref tachykardii u pacjentów z ICD w profilaktyce pierwotnej z dysfunkcją skurczową lewej komory.”

 

Michał Chudzik, Anna Nowek

Jak programować ICD w profilaktyce pierwotnej –  ZOBACZ