Kryzys jakości przeglądów systematycznych

Ponad 70% przeglądów systematycznych opublikowanych w topowych pismach kardiologicznych ma niską lub bardzo niską jakość.  Autorzy z Cleveland Clinic zidentyfikowali 352 metaanalizy/przeglądy systematyczne opublikowane w latach 2010-2019 w European Heart Journal, JACC, Circulation, Circulation Research i JAMA Cardiology. Oceniono ich jakość wg systemu AMSTAR (https://amstar.ca/docs/AMSTAR-2.pdf). Około 22% ocenionych prac miało krytycznie niską jakość, 49% ? niską jakość, 24% ? umiarkowaną, a tylko 5% ? wysoką wg narzędzia AMSTAR. Tylko w 18,2% prac zarejestrowany był wyjściowo protokół metaanalizy. Łącznie 18,9% publikacji wykorzystywało niewłaściwe lub suboptymalne metody statystyczne. W 37,2% ocenionych metaanaliz nie było przygotowanych w oparciu o schemat PRISMA/MOOSE. W 46% przypadków metaanalizy były sponsorowane przez firmy farmaceutyczne/sprzętowe, a w 25% przypadków nie podano danych dot. finansowania. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, autorzy sugerują, że duża część metaanaliz nie spełnia wystarczających kryteriów jakościowych, by być na szczycie piramidy ważności danych naukowych EBM. 

https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=103484&channel=103467

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły