Nowe urządzenie dla pacjentów z niewydolnością serca

doniesienia medialne

Wyniki badania PRELIEVE wskazują, że przedsionkowy regulator przepływu może zmniejszać objawy pacjentów z niewydolnością serca. Działanie nitinolowego urządzenia z 8-10-milimetrowym otworem opiera się na wytworzeniu shuntu w przegrodzie międzyprzedsionkowej, co ma zmniejszyć podwyższone ciśnienie w lewym przedsionku. Do badania włączono 55 pacjentów z objawową niewydolnością serca w klasie NYHA III-IV (24 z HFrEF i 29 z HFpEF) z ciśnieniem zaklinowania ? 15 mm Hg w spoczynku lub ? 25 mm Hg podczas wysiłku. W sumie u dwóch pacjentów nie udało się wszczepić urządzenia z powodu nieskutecznej punkcji transseptalnej. U jednego chorego podczas zabiegu stwierdzono embolizację urządzenia w lewym przedsionku, co wymagało operacji kardiochirurgicznej. U innej osoby wystąpiło krwawienie po implantacji i omdlenie. U pacjentów wykonano echo po trzech i 12 miesiącach, które potwierdziło drożność urządzenia i przeciek lewo-prawy u 92% osób. Po trzech miesiącach ciśnienie zaklinowania w spoczynku spadło o 5 mm Hg (IQR -12, 0, p = 0,0003). U żadnego chorego nie wystąpił udar, zaostrzenie prawokomorowej niewydolności serca ani istotny wzrost ciśnienia w tętnicy płucnej. W trakcie rocznej obserwacji sześć osób (11%) było hospitalizowanych z powodu niewydolności serca, a trzy (6%) zmarły. Stwierdzono istotną poprawę w skali NYHA (średnio o jedną klasę, p < 0,0001), w teście 6-minutowego marszu (średnio o 50 m, p = 0,0198) i objawach ocenianych w skali KCCQ (średnio o 14,9 punktu, p < 0,0001). 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejhf.2119

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły