Podskórny kardiowerter-defibrylator złożony z samej elektrody?

Autor: Łukasz Januszkiewicz

Petr Neuzil z Pragi, podczas Kongresu Heart Rhythm Society w Chicago, przedstawił wyniki implantacji podskórnego kardiowertera-defibrylatora, w którym bateria stanowi integralną część elektrody.

W typowym podskórnym kardiowerterze-defibrylatorze generator impulsów jest dość duży i zajmuje ok. 60cm3. Firma Newpace Ltd. z Izraela skonstruowała nowy podskórny kardiowerter-defibrylator, w którym bateria stanowi część długiej elektrody implantowanej podskórnie (implantable string subcutaneous defibrillator, ISSD). Jeden koil elektrody (10 cm długości, 5 mm średnicy) znajduje się w okolicy przymostkowej, drugi (10 cm długości, 3 mm średnicy) w okolicy pachowej. Między koilami znajduje się giętki element (4 cm długości, 1,5 cm średnicy) nazywany ?segmentem aktywnym.?
Defibrylacja była dostarczana przez ww. powierzchnie tak, że koil boczny i segment aktywny stanowiły jeden biegun, a koil przymostkowy ? drugi. Z pomocą szybkiej stymulacji indukowano VF, a następnie podejmowano próby przerwania arytmii wyładowaniem 50J, 70J lub 30J (lub 20J) w zależności od skuteczności.
Urządzenie implantowano 22 chorym: średni wiek 69,5?8,9 lat, 82% stanowili mężczyźni, średnie BMI wyniosło 26,9?3,5, a średnia frakcja wyrzutowa ? 28,9?8,2%. 18% badanych miało kardiomiopatię nieniedokrwienną, 14% przebyło operację kardiochirurgiczną, a 91% osób implantowano w prewencji pierwotnej. Średni próg defibrylacji wyniósł 26 J. Podsumowując, implantacja nowego podskórnego kardiowertera-defibrylatora pozbawionego dużej puszki może poprawić efekt kosmetyczny po zabiegu. Sam zabieg jest też mniej inwazyjny i krótszy.

http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4227/presentation/12986

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły