Predyktory krwawienia śródczaszkowego pacjentów z migotaniem przedsionków: analiza GARFIELD-AF i ORBIT-AF

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Lim i wsp. ocenili predyktory krwawienia śródczaszkowego u pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych doustnymi antykoagulantami. 

Analizę przeprowadzono w oparciu o dane 23 531 uczestników badania ORBIT-AF i 52 080 osób biorących udział w rejestrze GARFIELD-AF. Z ww. badań wykluczono odpowiednio 4576 i 17 774 chorych. 

Ostatecznie w badanej populacji wystąpiły 284 epizody krwawienia śródczaszkowego (wskaźnik występowania 0,31 na 100 osobolat). Zidentyfikowano następujące predyktory krwawienia śródczaszkowego: 

  • wiek,
  • uprzedni udar/TIA,
  • leczenie za pomocą antagonistów witaminy K w porównaniu z bezpośrednimi doustnymi antykoagulantami, 
  • leczenie przeciwpłytkowe,
  • umiarkowana do ciężkiej niewydolność nerek,
  • choroba wieńcowa i/lub choroba naczyń obwodowych. 

W podsumowaniu autorzy zwrócili uwagę na zasadność stosowania bezpośrednich doustnych antykoagulantów i potrzebę minimalizacji terapii przeciwpłytkowej u osób z migotaniem przedsionków. 

Oprac. na podstawie Abstract 2933: Predictors of intracranial haemorrhage in patients with atrial fibrillation treated with oral anticoagulantrs: results from the GARFIELD-AF and ORBIT-AF registries. T.W. Lim, J. Camm, S. Virdone et al. 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły