Radioterapia może spowodować uszkodzenia układów ICD i CRT-D

Dr Mateusz Tajstra przedstawił podczas Kongresu ESC 2016 w Rzymie ważną pracę dotyczącą uszkodzeń układów ICD i CRT-D po radioterapii. Autorzy ocenili funkcję układów kardiowertera-defibrylatora po serii radioterapii przeprowadzonych na modelu in-vitro.

Na antropomorficznym fantomie umieszczano urządzenie wszczepialne w okolicy podobojczykowej. Następnie stosowano schemat radioterapii stosowany u pacjentów z rakiem prostaty; łączną dawkę 78 Gy podawano podczas 39 codziennych sesji. Przed i po każdej sesji dokonywano interrogacji urządzenia. Za pomocą dozymetrów oceniono otrzymaną dawkę rozproszonego promieniowania.

Przeanalizowano 984 raporty z kontroli urządzeń. W dwóch przypadkach stwierdzono istotne uszkodzenia układu. W jednym przypadku amplituda stymulacji elektrody lewokomorowej zmieniła się istotnie po całkowitej dawce 12 i 16 Gy, ale kolejnego dnia wróciła do prawidłowych wartości. W drugim przypadku obserwowano częściowy reset urządzenia z utratą danych pacjenta i nieadekwatną detekcją tachyarytmii komorowej bez defibrylacji po dostarczeniu łącznej dawki 42 Gy promieniowania. W tym samym urządzeniu stwierdzono nieadekwatne wyładowanie 40J po podaniu 56 Gy promieniowania. W trzech urządzeniach obserwowano istotną zmianę długości życia baterii.

Autorzy podsumowali pracę pisząc, że mimo niskiej energii promieniowania jonizującego radioterapia może dokonać poważnych uszkodzeń współczesnych układów ICD i CRT-D. Niezbędne są dalsze prace poświęcone temu tematowi w celu stworzenia dokładnych wytycznych postępowania u pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi kierowanymi do zabiegów radioterapii.

Tajstra M, i wsp. Radiotherapy can cause serious malfunction of modern implantable cardioverters-defibrillators (ICD) nad resynchronization devive and defibrillator (CRT-D). European Heart Journal 2016; 37 (Abstract Supplement), 102-3. Abstract P692.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły