Udar mózgu, migotanie przedsionków i bezdech senny 

Sztuczna inteligencja w aplikacji Mayo Clinic iOS na Apple Watch może pomóc znaleźć pacjentów z niską frakcją wyrzutową lewej komory. Naukowcy z Mayo Clinic zrekrutowali 2454 użytkowników Apple Watch (średnia wieku ok. 53 lata), którzy zgodzili się zainstalować aplikację wykorzystującą sztuczną inteligencję

Analiza ponad 1,6 mln osób w wieku 20-50 lat wskazuje na silny związek między bezdechem sennym, migotaniem przedsionków a występowaniem udaru mózgu. Przeanalizowano dane pacjentów w bazie Stanford Research Repository od 2008 roku. W tej populacji 29 930 chorych miało rozpoznany bezdech senny, 4025 – migotanie przedsionków, a 2985 – udar mózgu. Zauważono, że: 

  • migotanie przedsionków występuje częściej u osób z bezdechem niż bez niego (OR 16,6, p<0,0001),
  • w 90% migotanie przedsionków było rozpoznane przed bezdechem sennym,
  • pacjenci z bezdechem sennym częściej rozwijali migotanie przedsionków niż osoby bez bezdechu (OR 4,54, p<0,0001) i częściej doznawali udaru niż pacjenci bez bezdechu (OR 6,9, p<0,0001),
  • w grupie z migotaniem przedsionków udar mózgu występował częściej w podgrupie z bezdechem (niż w podgrupie bez bezdechu) – OR 1,89, p=0,004,
  • u osób bez migotania przedsionków udar mózgu występował częściej w podgrupie z bezdechem niż u pacjentów bez bezdechu (OR 7,74, p<0,0001). 

https://cattendee.abstractsonline.com/meeting/10544/Presentation/7019

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły