Usuwanie elektrod z dostępu podobojczykowego i udowego

Zabieg usuwania elektrod endokawitarnych z jednoczasowym wykorzystaniem dostępu podobojczykowego i udowego jest skuteczny i bezpieczny jak ten z konwencjonalnego dostępu podobojczykowego. Wykorzystanie dostępu udowego pozwala na złapanie elektrody pętlą w prawym przedsionku i zapewnienie przeciwtrakcji podczas wprowadzania koszulki tnącej z dostępu podobojczykowego. Badacze z Londynu porównali kolejne zabiegi usuwania elektrod z dostępu podobojczykowego i udowego (grupa Tandem) wykonane przez jednego operatora w latach 2020-2023 z zabiegami wykonanymi wyłącznie z dostępu podobojczykowego (grupa kontrolna) w analizie typu propensity score matching. Włączono po 75 pacjentów do grupy dostępu podobojczykowego i udowego i grupy kontrolnej. W grupie Tandem usunięto elektrody starsze niż w grupie kontrolnej (ok. 12,5 vs. 9 lat, p<0,01) i w krótszym czasie zabiegu (96±36 minut vs. 127±67 minut, p<0,01), ale z wykorzystaniem dłuższego czasu skopi (16,4±10,9 minut vs. 10,8±14,9 minut, p<0,01). W obu grupach zbliżony odsetek pacjentów uzyskał sukces kliniczny (100% vs. 94,7%, p=0,07), a także radiologiczny (94,8% vs. 92,8%, p=0,42). Powikłania występowały z porównywalną częstością (małe: 4% vs. 6,7%, p=0,72, duże 0% vs. 4%, p=0,25). Nie wykazano również różnic w śmiertelności okołozabiegowej (0% vs. 1,3%, p=1) i 30-dniowej (1,3% vs. 4%, p=0,62). 

https://academic.oup.com/europace/article/25/11/euad331/7344689

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły