Wysoki odsetek pogorszenia niedomykalności trójdzielnej po implantacji bezelektrodowego stymulatora serca

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Z wprowadzeniem bezelektrodowych stymulatorów serca wiązano nadzieje dotyczące zmniejszenia występowania niedomykalności trójdzielnej związanej z elektrodą. Badacze z dwóch holenderskich ośrodków porównali stopień niedomykalności trójdzielnej u pacjentów ze wszczepionym układem stymulującym serce: klasycznym komorowym, przedsionkowo-komorowym i bezelektrodowym. 

Wszystkim pacjentom wykonano badanie echokardiograficzne przed i 15?6 miesięcy po implantacji układu stymulującego w latach 2013-2018 w dwóch referencyjnych holenderskich ośrodkach. Do prospektywnie zbieranej grupy pacjentów z bezelektrodowym stymulatorem serca dopasowano w stosunku 1:1 pacjentów ze stymulatorami typu VVI i DDD. 

Włączono 198 chorych: 66 z bezelektrodowym stymulatorem serca, 66 z VVI i 66 z DDD. Średni wiek wyniósł 79?8,2 roku, a 129 osób stanowili mężczyźni. W porównaniu z echem przed zabiegiem niedomykalność trójdzielna została oceniona po zabiegu na cięższą u 87 pacjentów (44%), taką samą u 104 chorych (53%) i lżejszą u siedmiu badanych (4%) (p < 0,001). Cięższą niedomykalność trójdzielną stwierdzono u 28 osób z grupy bezelektrodowego stymulatora serca (42%; p < 0,001), 34 (52%; p < 0,001) z grupy VVI i 25 (38%; p < 0,01) z grupy DDD. W analizie regresji logistycznej wykazano, że stymulacja bezelektrodowa wiązała się z podobnym ryzykiem rozwoju dysfunkcji zastawki trójdzielnej jak klasyczne układy stymulujące (p = 0,42). Wykazano, że położenie przegrodowe stymulatora bezelektrodowego wiązało się z wyższym ryzykiem nasilenia niedomykalności trójdzielnej (OR 3,6, p = 0,03). 

Podsumowując, badacze z Holandii wykazali nieoczekiwanie wysoki odsetek pogorszenia niedomykalności trójdzielnej u pacjentów z bezelektrodowym stymulatorem serca, porównywalny z klasycznymi układami stymulującymi. Autorzy uważają, że ma na to wpływ przede wszystkim przegrodowa implantacja bezelektrodowego stymulatora serca, który może drażnić aparat zastawki trójdzielnej. 

Oprac. na podstawie: Abstract: 2166 A multicenter echocardiographic comparison on pacemakerinduced tricuspid valve regurgitation: leadless versus transvenous singlechamber and dualchamber pacing therapy. Authors: N.E.G. Beurskens1, J. Van Drooge1, F. Tjong1, R. Bon1, K. Dasselaar1, T. Gorter2, A. Maass2, R. Knops1, 1Academic Medical Center of Amsterdam, Cardiology Amsterdam Netherlands (The), 2University Medical Center Groningen  Groningen  Netherlands (The).

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły