Wysoki odsetek pogorszenia niedomykalności trójdzielnej po implantacji bezelektrodowego stymulatora serca

Wysoki odsetek pogorszenia niedomykalności trójdzielnej po implantacji bezelektrodowego stymulatora serca

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Z wprowadzeniem bezelektrodowych stymulatorów serca wiązano nadzieje dotyczące zmniejszenia występowania niedomykalności trójdzielnej związanej z elektrodą. Badacze z dwóch holenderskich ośrodków porównali stopień niedomykalności trójdzielnej u pacjentów ze wszczepionym układem stymulującym serce: klasycznym komorowym, przedsionkowo-komorowym i bezelektrodowym. 

Wszystkim pacjentom wykonano badanie echokardiograficzne przed i 15±6 miesięcy po implantacji układu stymulującego w latach 2013-2018 w dwóch referencyjnych holenderskich ośrodkach. Do prospektywnie zbieranej grupy pacjentów z bezelektrodowym stymulatorem serca dopasowano w stosunku 1:1 pacjentów ze stymulatorami typu VVI i DDD. 

Włączono 198 chorych: 66 z bezelektrodowym stymulatorem serca, 66 z VVI i 66 z DDD. Średni wiek wyniósł 79±8,2 roku, a 129 osób stanowili mężczyźni. W porównaniu z echem przed zabiegiem niedomykalność trójdzielna została oceniona po zabiegu na cięższą u 87 pacjentów (44%), taką samą u 104 chorych (53%) i lżejszą u siedmiu badanych (4%) (p < 0,001). Cięższą niedomykalność trójdzielną stwierdzono u 28 osób z grupy bezelektrodowego stymulatora serca (42%; p < 0,001), 34 (52%; p < 0,001) z grupy VVI i 25 (38%; p < 0,01) z grupy DDD. W analizie regresji logistycznej wykazano, że stymulacja bezelektrodowa wiązała się z podobnym ryzykiem rozwoju dysfunkcji zastawki trójdzielnej jak klasyczne układy stymulujące (p = 0,42). Wykazano, że położenie przegrodowe stymulatora bezelektrodowego wiązało się z wyższym ryzykiem nasilenia niedomykalności trójdzielnej (OR 3,6, p = 0,03). 

Podsumowując, badacze z Holandii wykazali nieoczekiwanie wysoki odsetek pogorszenia niedomykalności trójdzielnej u pacjentów z bezelektrodowym stymulatorem serca, porównywalny z klasycznymi układami stymulującymi. Autorzy uważają, że ma na to wpływ przede wszystkim przegrodowa implantacja bezelektrodowego stymulatora serca, który może drażnić aparat zastawki trójdzielnej. 

Oprac. na podstawie: Abstract: 2166 A multicenter echocardiographic comparison on pacemakerinduced tricuspid valve regurgitation: leadless versus transvenous singlechamber and dualchamber pacing therapy. Authors: N.E.G. Beurskens1, J. Van Drooge1, F. Tjong1, R. Bon1, K. Dasselaar1, T. Gorter2, A. Maass2, R. Knops1, 1Academic Medical Center of Amsterdam, Cardiology Amsterdam Netherlands (The), 2University Medical Center Groningen  Groningen  Netherlands (The).