Zielone światło dla wyczynowych sportowców z chorobami serca

Zielone światło dla wyczynowych sportowców z chorobami serca

Najnowsze zalecenia Amerykańskich Towarzystw Kardiologicznych (American College of Cardiology/American Heart Association – ACC/AHA) zezwalają na wyczynowe uprawianie sportów osobom z zespołem wydłużonego QT. Zalecenia te zostały opublikowane
w Circulation oraz Journal of American College of Cardiology. „Zielone światło” dotyczy tylko sportowców z rozpoznaną chorobą serca, którzy uczestniczą w sporcie na poziomie  wyczynowym i posiadają trenera (np. piłka nożna, koszykówka, baseball itp.). Nie ma ono zastosowania do tych, którzy uczestniczą w zajęciach sportowych rekreacyjnie.
Nowe badania medyczne wskazują, że ryzyko nagłego zatrzymania krążenia jest niższe, niż wcześniej sądzono, dla osób zawodowo uprawiających sport. Aby oszacować to ryzyko, panel ekspercki z AHA i ACC dokonał szczegółowej analizy raportów medycznych wyczynowych sportowców z różnymi chorobami serca m.in.: nieregularnym biciem serca oraz uszkodzeniem zastawek, wysokim ciśnieniem krwi i zwężeniem naczyń krwionośnych. Wykazano także mniejsze ryzyko nagłego zatrzymania krążenia u niektórych sportowców wyczynowych z zaburzeniami rytmu serca z wszczepionymi PM i ICD. Mogą oni brać udział w rywalizacji sportowej za zgodą opiekunów medycznych.
Co ważne, nowe rekomendacje AHA i ACC nie odnoszą się bezwzględnie do wszystkich sportowców. Wskazania dla pacjentów z kardiomiopatią przerostową nie uległy zmianie. Nadal zaleca im się unikanie forsujących sportów wyczynowych.

Autor: Michał Chudzik

Źródło:  http://www.cxvascular.com/crn-latest-news/cardiac-rhythm-news—latest-news/new-recommendations-green-light-some-athletes-with-heart-disease-to-compete-in-competitive-sport

POBIERZ – Zielone światlo dla wyczynowych sportowców z chorobami serca