EHRA 2019 – Nowa technika fluoroskopii o niskiej dawce podczas implantacji urządzeń wszczepialnych

Creta i wsp. z St Bartholomew?s Hospital w Londynie przedstawili nową technikę mającą na celu zmniejszenie ilości stosowanej fluoroskopii podczas implantacji urządzeń wszczepialnych. 

Ekspozycja na promieniowanie jest wprost proporcjonalna do czasu włączonej fluoroskopii. Najczęściej operator trzyma nogę na pedale odpowiedzialnym za promieniowanie przez co najmniej kilka sekund, by pokazać na żywo ruch elektrod czy igły podczas nakłuwania żyły podobojczykowej podczas zabiegu. W nowej technice postanowiono naciskać pedał odpowiedzialny za promieniowanie jedynie przez ułamek, co ma pozwolić na uzyskanie szybkiego obrazu danej pozycji igły/elektrody. Kilka takich obrazów rejestrowano podczas zabiegu. Zastosowano małą liczbę klatek na sekundę podczas fluoroskopii (zakres 0,5-3,75). 

Do badania włączono kolejnych 31 pacjentów poddanych implantacji stymulatora serca lub ICD. Oceniono odsetek skutecznych zabiegów i powikłań. Następnie porównano wyniki z kohortą 31 pacjentów poddanych implantacji stymulatora serca lub ICD w innym okresie, kiedy stosowano tradycyjne podejście do ilości fluoroskopii. 

U wszystkich pacjentów udało się implantować stymulator serca lub ICD zgodnie z założeniem. Czas fluoroskopii i łączna dawka promieniowania były niższe w grupie niskiej dawki fluoroskopii (średnio 2,3?2,2 s vs. 220?212,7 s i 3,1?2,0 ?Gym2 vs. 31,5?31,3 ?Gym2; p<0,001). Średni czas zabiegu wyniósł 46,6?16,2 minut w grupie niskiej fluoroskopii i 58,9?29,0 min w grupie kontrolnej (p=0,049). Po 30 dniach nie stwierdzono powikłań w grupie niskiej dawki fluoroskopii i jedną dyslokację elektrody w grupie kontrolnej. 

Podsumowując, wstępne dane wskazują, że technika niskiej dawki fluoroskopii jest bezpieczna i pozwala na istotną redukcję dawki promieniowania podczas implantacji stymulatora serca lub ICD. 

Oprac. na podstawie: Abstract: 255 A new low­dose fluoroscopy technique for minimizing radiation exposure during cardiac electronic device implantation 

A Creta1, M Dhinoja1, R Providencia1, C Monkhouse1, M Finlay1, S Sporton1, A Chow1, S Ahsan1, MJ Earley1, RJ Hunter1, M Lowe1, PD Lambiase1, RJ Schilling1, 1Barts Heart Centre, St Bartholomew’s Hospital ­ London ­ United Kingdom

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły