Kiedy najlepiej wszczepić CRT?

Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista, choć analiza brytyjskiej populacji wskazuje, że opóźnienie między pierwszą hospitalizacją z powodu zaostrzenia niewydolności serca a implantacją CRT wiąże się z gorszym rokowaniem. Prezentowane badanie przeprowadzono w oparciu o bazę danych obejmującą całą, ponad 56-milionową populację Wielkiej Brytanii. W latach 2010-2019 blisko 65 tys. pacjentów o średniej wieku ponad 71 lat (ok. ¾ mężczyzn) miało wszczepione CRT. Zabieg odbył się u chorych:

  • bez wywiadu hospitalizacji z powodu niewydolności serca (57%),
  • w trakcie pierwszej hospitalizacji z powodu niewydolności serca (12,9%),
  • po co najmniej 1 hospitalizacji z powodu niewydolności serca (30,1%). 

W trakcie obserwacji trwającej średnio 4,5 roku (prawie 275 tys. pacjento-lat) w analizie wieloczynnikowej zaobserwowano związek między czasem w latach od pierwszej hospitalizacji z powodu niewydolności serca do implantacji CRT a: 

  • śmiertelnością całkowitą (HR 1,15, 95% CI 1,15-1,16),
  • hospitalizacją z powodu niewydolności serca (HR 1,26, 95% CI 1,24-1,28),
  • śmiertelnością lub hospitalizacją z powodu niewydolności serca (HR 1,19, 95% CI 1,17-1,20) 

w porównaniu z pacjentami bez wywiadu hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Śmiertelność całkowita była najwyższa w grupie implantowanej ponad 2 lata od pierwszej hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Każdy rok, który upływał od pierwszej hospitalizacji z powodu niewydolności serca a implantacją CRT wiązał się z wyższym o 21% ryzykiem zgonu i wyższym o 34% ryzykiem hospitalizacji z powodu niewydolności serca.

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euad059/7082979

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły