Kontrola stymulatorów jako skuteczna metoda zapobiegania udarom mózgu

Według badań przedstawionych przez Nathana Denhama, kardiologa w Szpitalu Warrington w Wielkiej Brytanii, kontrole stymulatorów są dobrym sposobem identyfikacji nowych przypadków migotania przedsionków (AF) tak, że umożliwiają wdrożenie terapii przeciwzakrzepowej w celu zapobiegania udarom mózgu. Według Denhama Migotanie przedsionków (AF) jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca i dotyczy 1,5-2% ludzi
w krajach rozwiniętych. AF pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru mózgu. Ponadto, ludzie, którzy doznają udarów spowodowanych migotaniem przedsionków są bardziej narażeni na śmierć lub niepełnosprawność. Ryzyko udaru mózgu u pacjentów z AF może być zmniejszona o około dwie trzecie lekami przeciwzakrzepowymi. Ale około jednej trzeciej pacjentów z AF nie ma żadnych objawów, nie wie, że ma AF i że są narażeni na wystąpienie udaru. Stymulatory mogą wykrywać bezobjawowe AF, lecz nie są regularnie wykorzystywane do tego celu. W badaniach poddano weryfikacji, czy kontrole stymulatora mogą być wykorzystane do wykrywania u pacjentów bezobjawowego AF, którym następnie powinno się podać leki przeciwzakrzepowe, jako profilaktykę udaru mózgu. W badaniu retrospektywnym brało udział 223 pacjentów, którzy otrzymali PM w okresie pięciu lat i nie mieli zdiagnozowanego AF przed implantacją. U pacjentów z potwierdzonym AF badacze ocenili ryzyko wystąpienia udaru przy użyciu skali CHA2DS2?VASc. Skala  przedstawia czynniki ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych z AF (zastoinowa niewydolność serca, dysfunkcja lewej komory, nadciśnienie tętnicze, wiek, cukrzyca, udar mózgu, choroba naczyniowa, płeć żeńska). Osobom z wynikiem ?2, zalecono stosowanie doustnych antykoagulantów aby zapobiec wystąpieniu udaru. Podczas okresu obserwacji 36 pacjentów miało wykryty przynajmniej jeden epizod AF, z czego u 27 AF zdiagnozowano
w trakcie rutynowej kontroli stymulatora serca (12% badanej populacji). Tylko jedna trzecia
z 27 badanych pacjentów otrzymała rozrusznika serca z powodu zespół chorej zatoki, który związany jest z AF, a dwie trzecie miało blok przedsionkowo-komorowy. U wszystkich 27 osób konieczne było wdrożenie terapii przeciwzakrzepowej w oparciu o ich wyniki
CHA2DS2-Vasc.

AutorMichał Chudzik

Źródło/a: http://www.cxvascular.com/crn-latest-news/cardiac-rhythm-news—latest-news/pacemakers-identify-atrial-fibrillation-and-enable-initiation-of-stroke-prevention

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2015/11/2015_10_25-Kontrola-stymulatorow-jako-skut-eczna-metoda-zapobiegania-udarom-mozgu.ppt” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]POBIERZ – Kontrola stymulatorów jako skuteczna metoda zapobiegania udarom mózgu[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły