Nowa skala ocenia ryzyko nagłego zgonu sercowego u dorosłych pacjentów z wadami wrodzonymi

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

De Groot i wsp. stworzyli skalę oceniającą ryzyko nagłego zgonu sercowego u pacjentów z wadami wrodzonymi, która mogłaby pomóc we właściwej kwalifikacji chorych do implantacji ICD. 

Na podstawie ponad 25 tys. dorosłych pacjentów z wadami wrodzonymi stworzono siedmiopunktową skalę ryzyka nagłego zgonu sercowego, która objęła: 

  • chorobę wieńcową, 
  • objawy niewydolności serca NYHA 2 lub 3,
  • udokumentowany częstoskurcz nadkomorowy,
  • zredukowaną funkcję komory systemowej (frakcja wyrzutowa < 40%),
  • zredukowaną funkcję prawej komory (frakcja wyrzutowa < 40%),
  • czas trwania zespołu QRS > 120 ms,
  • dyspersję QT > 70 ms. 

Następnie przeanalizowano dane 783 dorosłych chorych z wadami wrodzonymi pozostającymi pod opieką ambulatoryjną. Wykluczono 27 pacjentów z powodu braku follow-up lub braku możliwości policzenia ryzyka w stworzonej skali. W sumie 698 osób zakwalifikowano do grupy niskiego ryzyka (ryzyko nagłego zgonu sercowego < 3% i konsensus dot. braku wskazania do ICD), a 58 do grupy wysokiego ryzyka (ryzyko nagłego zgonu sercowego ? 3% i/lub wskazanie do ICD na podstawie konsensusu). Następnie wszyscy byli obserwowani przez dwa lata. Pierwszorzędowym punktem końcowym był nagły zgon sercowy lub VT/VF. 

Ryzyko nagłego zgonu sercowego lub VT/VF wyniosło 7% (95% CI 0,1-13,3%) w grupie wysokiego ryzyka i 0,6% (0-1,2%) w grupie niskiego ryzyka (HR 11,9; 95% CI 3,0-47,4; czułość 0,50; swoistość 0,92). Nagły zgon sercowy wystąpił u 3,5% osób z grupy wysokiego ryzyka i 0,3% z grupy niskiego ryzyka. 

Podsumowując, skala PREVENTION-ACHD identyfikuje dorosłych pacjentów z wadami wrodzonymi o zwiększonym ryzyku nagłego zgonu sercowego. Liczba osób leczonych w celu prewencji jednego nagłego zgonu sercowego lub VT/VF wyniosła 14,5. 

Oprac. na podstawie Abstract 2931: Primary prevention of sudden cardiac death in congenital heart disease. The PRospEctiVE study in implaNTable cardioverter defibrillator therapy and suddeN cardiac death in Adults with Congenital Heart Diseasel the PREVENTION-ACHD study. J.R. de Groot, J.T. Vehmeijer, Z. Koyak et al. 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły