icd

icd

DONIESIENIA
Biotronik otrzymał zgodę Federalnego Urzędu Żywności i Leków (FDA) na wykorzystanie systemów ICD z możliwością obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Systemy wyposażone w technologię Biotronik ProMRI zostały stworzone, ...
0

DONIESIENIA
Kardiowerter-defibrylator (ICD) stał się podstawą działań prewencyjnych w nagłej śmierci sercowej (SCD). Jednak wciąż mało jest danych dotyczących wskaźników właściwych terapii wstrząsowych ICD w warunkach rzeczywistych. Celem pracy była ...
0

DONIESIENIA
Aż 46% pacjentów z ICD doświadcza klinicznych objawów stresu i niepokoju. Badania pokazują, że stres psychologiczny może mieć szkodliwy wpływ na serce. Okazuje się on być czynnikiem ryzyka przy ...
0

DONIESIENIA
Dotychczas za infekcje związane z zabiegiem uważało się takie, które występują do 12 miesięcy od przeprowadzonej procedury. Prezentowana praca miała na celu ocenę, jak często dochodzi do tzw. ...
0

EDUKACJA opracowania edukacyjne
ITREVIA. Programowanie ICD – część 1 – TACHY Programowanie funkcji TACHY w implantowanych ICD – pomimo wielu opublikowanych badań – pozostaje wciąż trudnym problemem klinicznym. Każda firma ma ...
0

DONIESIENIA
Pierwsze w swoim rodzaju wnioski płyną z dwóch niezależnych badań, w których został zidentyfikowany gen związany z nagłą śmiercią sercową. W badaniach sprawdzano markery genetyczne, aby określić nieprawidłowości ...
0

DONIESIENIA
Jedna z sesji Kongresu ESC 2015 została poświęcona zaburzeniom, jakie mogą wywołać w stymulatorach i defibrylatorach fale elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia codziennego użytku. Zwrócono uwagę na to, że fale ...
0

AKTUALNOŚCI
Podczas kongresu HRS 2015 (13–16 maja, Boston, USA) zaprezentowano wyniki badania wykazującego, że pacjenci po implantacji ICD z wyższym stopniem aktywności fizycznej prezentują lepszą przeżywalność.  Badacze przeanalizowali wpływ ...
0