Telemonitoring poprawia rokowanie pacjentów z ICD

Pacjenci z ICD objęci systemem telemonitoringu żyli dłużej niż chorzy kontrolowani co pół roku w poradni – wskazuje analiza typu propensity score matching ponad 1000 pacjentów.  Do retrospektywnego badania obserwacyjnego włączono 1004 chorych ze wszczepionym po raz pierwszy w latach 2010-2021 urządzeniem: ICD-VR, ICD-DR, CRT-D, S-ICD. Łącznie 403 pacjentów w ciągu 90 dni od implantacji zostało objętych telemonitoringiem jednego z czterech producentów (schemat kontroli: dwie zaplanowane transmisje rocznie, jedna wizyta osobista w roku), a 601 zostało włączonych do grupy, w której urządzenia były kontrolowane w poradni raz na pół roku. W analizie propensity score matching śmiertelność całkowita wyniosła 12,6% w grupie telemonitoringu i 27,7% w grupie kontrolnej w trakcie 4-letniej obserwacji (HR 0,52; 95% CI 0,32-0,82; p = 0,005). Nie stwierdzono różnic w nieadekwatnych terapiach ICD (HR 1,90; 95% CI 0,86-4,21; p = 0,122), ale ryzyko adekwatnych interwencji było wyższe w grupie telemonitoringu (HR 1,71; 95% CI 1,07-2,74; p = 0,026).

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euac280/6986810

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły