Wyniki badania BioSync CLS: stymulacja w omdleniach wazowagalnych

Algorytm stymulacji serca w trybie DDD-CLS zmniejsza częstość omdleń u pacjentów z omdleniami odruchowymi i asystolią potwierdzoną w teście pochyleniowym. Wyniki badania BioSync CLS przedstawił Prof. M. Brignole w jednej z sesji Late-Breaking Science

Do badania włączono pacjentów powyżej 40 roku życia z co najmniej 2 epizodami nieprzewidzianych ciężkich omdleń odruchowych w ciągu roku i omdleniem z pauzą powyżej 3 sekund potwierdzonym w teście pochyleniowym. Zrandomizowano 127 pacjentów: 63 do grupy stymulowanej w trybie DDD-CLS i 64 do grupy z wyłączoną stymulacją (tryb pracy ODO). Sensor CLS wykrywa zmianę oporności w trakcie skurczu prawej komory związaną ze zmianą kurczliwości mięśnia i przyspieszeniem rytmu serca na skutek stresu emocjonalnego (występującego zwykle w fazie prodromalnej omdlenia). Wówczas urządzenie zwiększa częstość stymulacji. Pacjenci i członkowie komitetu oceniającego incydenty nie znali wyniku randomizacji pacjentów. Badacze nie byli zaangażowani w proces oceny wyników. W kwietniu 2020 roku badanie zostało przedwcześnie zakończone z uwagi na istotną przewagę jednej ze strategii leczenia. W trakcie dwuletniej obserwacji w grupie DDD-CLS omdlenia występowały istotnie rzadziej niż w grupie ODO (22% vs. 68%, HR 0,23, 95% CI 0,11-0,47, p=0,00005). Korzyści ze stymulacji w trybie DDD-CLS obserwowano we wszystkich analizowanych podgrupach: w zależności od wieku, płci, liczby omdleń, leczenia hipotensyjnego. Warto zwrócić uwagę na niski wskaźnik NNT ? 2,2. Test pochyleniowy może być przydatną metodą selekcji pacjentów do implantacji układu stymulującego serce. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://programme.escardio.org/ESC2020/Channels-by-Topic/31187-late-breaking-science-in-syncope-and-bradycardia

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły