Zalecenia ESC 2016. Niewydolność serca – kiedy implantacja CRT u chorych ze wskazaniami do implantacji stymulatora serca?

Zalecenia ESC 2016. Niewydolność serca – kiedy implantacja CRT u chorych ze wskazaniami do implantacji stymulatora serca?

Implantacja układów  resynchronizujących jest uznaną metodą leczenia niewydolności serca. Co nowego w zaleceniach u chorych, którzy wymagają stymulacji komorowej z powodu zaburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego. Kiedy należy rozważyć up-grade do CRT? Jakie zmiany w rekomendacjach w porównaniu do roku 2013?

– komentarz prof. Przemysław Mitkowski