Jeden na trzy zgony w USA jest spowodowany chorobami układu sercowo-naczyniowego

Jeden na trzy zgony w USA jest spowodowany chorobami układu sercowo-naczyniowego

Ostatnia aktualizacja statystyk American Heart Association (AHA) 2016 dotycząca chorób serca i udarów wykazała, że przyczyną jednego na trzy zgony w USA w 2013 roku, były choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym choroby serca i udary mózgu. Odpowiednio, choroby serca i udar były pierwszymi i drugimi największymi zabójcami na świecie.
Aktualizacja, która tworzona jest od 1958 roku, składa się z najbardziej aktualnych dostępnych danych zebranych przez AHA, Narodowy Instytut Zdrowia, Centrum Kontroli Chorób i Prewencji i inne źródła rządowe. Informacje pomagają AHA śledzić skuteczność swoich działań. Pomimo postępu w zmniejszaniu liczby zgonów z powodu chorób serca i udaru mózgu, statystyki wciąż są zbyt wysokie. Choroby układu krążenia to nie tylko topowy zabójca w USA, ale i na całym świecie. Nadciśnienie tętnicze, otyłość i cukrzyca są globalną epidemią. Dane pokazują, że na całym świecie: 11,8% wszystkich zgonów stanowiły udary, 16,9 mln osób na całym świecie w 2010 roku miało pierwszy udar, 31% wszystkich zgonów stanowiły te z powodu chorób układu krążenia, w 80% występując w krajach o niskich i średnich dochodach, jak w roku 2013. Przez dziesięciolecia aktualizacja danych statystycznych poszerzana była o informacje na temat nierówności zdrowotnych, globalnego wpływu chorób sercowo-naczyniowych i czynników ryzyka. Obecnie aktualizacja śledzi czynniki zdrowotne i zachowania, które przyczyniają się do zdrowia układu krążenia, określane przez AHA, jako Life’s Simple 7. Statystyki pokazują wyraźny potencjał w zapobieganiu chorobom układu krążenia. Wyzwaniem jest uczynienie prewencji częścią naszej kultury. Wciąż potrzeba dużo wytrwałości w promowaniu zdrowia układu krążenia poprzez styl życia, rozpoznawanie i leczenie czynników ryzyka, takich jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu, palenie tytoniu.

POBIERZ – Jeden na trzy zgony w USA  spowodowany jest chorobami układu sercowo-naczyniowego.