Doniesienia medialne

doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Prosta w użyciu, trójstopniowa skala EROS przygotowana w oparciu o dane z rejestru ELECTRa identyfikuje pacjentów wysokiego ryzyka powikłań wymagających interwencji chirurgicznej po zabiegach usuwania elektrod.  Skala ryzyka EROS:  a) EROS 1 – ryzyko niskie: elektroda stymulująca ≤15 ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Staranne stosowanie elektrokoagulacji jest równie bezpieczne jak nóż plazmowy u pacjentów kierowanych do wymiany CIED. Badacze z Michigan przeanalizowali retrospektywne dane 410 kolejnych pacjentów (840 elektrod) poddanych wymianie CIED z wykorzystaniem elektrokoagulacji i 410 kolejnych pacjentów (824 elektrody) ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Profilaktyczne zakładanie wkłucia do żyły udowej pozwala na szybkie opanowanie powikłań, które mogą wystąpić podczas usuwania elektrod. Badacze ocenili retrospektywnie dane 258 pacjentów (średnia wieku 63,5±15,5 roku) skierowanych na zabieg przezskórnego usuwania elektrod w latach 2012-2019. Średni czas ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Bezpośrednie doustne antykoagulanty wydają się być najlepszym wyborem dla pacjentów powyżej 90. roku życia z migotaniem przedsionków. Autorzy wyselekcjonowali z tajwańskiej bazy danych ubezpieczeń zdrowotnych osoby powyżej 90. roku życia z migotaniem przedsionków. Sprawdzono, czy i jeśli tak to ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Wyniki badania PRELIEVE wskazują, że przedsionkowy regulator przepływu może zmniejszać objawy pacjentów z niewydolnością serca. Działanie nitinolowego urządzenia z 8-10-milimetrowym otworem opiera się na wytworzeniu shuntu w przegrodzie międzyprzedsionkowej, co ma zmniejszyć podwyższone ciśnienie w lewym przedsionku. Do badania ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

U ozdrowieńców po ciężkim przebiegu COVID-19 ze wzrostem troponiny w MRI mogą być obecne zmiany podobne do zapalenia mięśnia sercowego. U ok. ¼ osób wykryto chorobę niedokrwienną serca, z czego 2/3 z nich nie miało jej rozpoznanej. W prezentowanym ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

U osób poniżej 50. roku życia blok przedsionkowo-komorowy o nieznanej przyczynie istotnie pogarsza rokowanie. W grupie pacjentów, która miała z tego powodu wszczepiony stymulator serca, stwierdzono prawie czterokrotnie wyższe ryzyko zgonu lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca, częstoskurczu ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Porzucone elektrody mogą wkrótce przestać być bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania MRI. Badacze z Uniwersytetu w Pensylwanii ocenili pacjentów z CIED z co najmniej jedną porzuconą elektrodą, którzy mieli wykonany 1,5-T MRI w latach 2013-2020. W trakcie MRI stale monitorowano ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Na stronie: https://is.gd/madit dostępna jest nowa skala, która może być przydatna w kwalifikacji pacjentów do implantacji ICD w prewencji pierwotnej NZK. Pozwala ona na ocenę ryzyka zgonu z powodu VT/VF vs. z przyczyn niearytmicznych. Przeanalizowano dane 4531 uczestników badań ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Pacjenci z CIED mogą bez obaw używać najnowszych generacji Apple Watch i Samsung Galaxy Watch. Greccy naukowcy zbadali ew. interferencje między ww. a CIED na grupie kolejnych 171 chorych z CIED (71,3% stymulatorów i 28,7% – ICD, pięciu głównych ...
0